LINGELANDSCHAP

Wandelrondje Koornwaardplas mede dankzij VBL weer mogelijk


Op vrijdag 12 juni is het trekpontje Koornwaard te Heukelum geopend in aanwezigheid van enkele leden van het bestuur van de Vereniging Behoud Lingelandschap (VBL).

De VBL is  aanjager van de realisatie van dit tijdelijke trekpontje.


 

Waterschap Rivierenland is in de Beneden-Linge aan het werk om de rivier weer beter bevaarbaar te maken, oftewel grootscheeps aan het baggeren. Hierdoor komt een grote hoeveelheid gebiedseigen materiaal (baggerspecie) vrij dat grotendeels geschikt is om weer nuttig toe te passen. De baggerspecie wordt per schip aangevoerd.

K3Delta is in samenwerking met Staatsbosbeheer en de hengelvereniging H.S.V. bezig om de 22 meter diepe waterplas de Koornwaard om te vormen tot een plas die aantrekkelijker is voor diverse plant- en diersoorten. Hierdoor wordt de ecologische waarde van de plas en directe omgeving aanzienlijk verhoogd.

Om de baggerspecie te vervoeren naar de plas is er een opening gemaakt naar de rivier vanuit de plas.

 

Om ervoor te zorgen dat geinteresseerden nog steeds gebruik kunnen maken van de wandeling rond de plas, heeft de VBL gepleit bij de uitvoerder om bij de tijdelijke invaart een trekpontje neer te leggen voor in de weekenden in de periode vanaf juni tot oktober.Algemene Ledenvergadering 2015De jaarlijkse ledenvergadering van de VBL werd dit jaar gehouden op 19 mei in Gasterij De Oas en het Paard in Deil. Voor de pauze was de gebruikelijke verantwoording van het bestuur aan de leden. Na de pauze hield Frans van Verschuer een inspirerend verhaal over de toekomstplannen van landgoed Marienwaerdt in Beesd.

In de Lingeschouw 2015 vindt u alle informatie over deze ledenvergadering.


FOTOWEDSTRIJD 2014 - prijzen voor mooie plaatjes


Voorzitter van de jury Jan Terlouw heeft op 27 juni onder ruime

belangstelling de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de jongeren fotowedstrijd van de vereniging.

Mariëlle van Dijk (15 - 17 jaar), Daisy Pluimers (12- 14 jaar) en Jibbe Bruijn (jonger dan 12) zijn de prijswinnaars in hun categorie.

Jibbe maakte een foto van koeien die weerspiegeld worden in het water van de Linge, Daisy fotografeerde de Linge vanaf de Lingedijk met haar eigen schaduw subtiel in beeld en Mariëlle had echt de juiste instelling om haar prijswinnende foto te maken. Goed letten op de juiste weersomstandigheden en het juiste licht om haar prijswinnende foto te maken. Complimenten aan alle winnaars en dank aan alle inzenders voor het indienen van jullie foto's! 


Word lid van VERENIGING LINGELANDSCHAP (VBL)


Wilt u ons helpen om het Lingelandschap onder de aandacht te brengen en waar nodig te beschermen tegen ongewenste grootschalige ontwikkelingen?

Meldt u nu dan aan als lid. Dit kan door een mailtje te sturen aan contact@lingelandschap.nl.

U bent al lid vanaf €15,- per jaar.


Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - T: (+31)345 521304 - contact@lingelandschap.nl - © 2014