Klik hier voor het inschrijfformulier.
 


Wedstrijdreglement VBL-Lingelandschap Fotowedstrijd 2014

Doelstelling

Met het uitschrijven van deze fotowedstrijd wil de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) de jeugd stimuleren om op een positieve wijze te kijken naar, en aandacht te vestigen op, de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van het Lingegebied.

Nevendoel is om een overzicht van fraaie foto’s en verhalen van bijzondere plekken te ontsluiten via het web, een eventueel koffietafelboek en mogelijk een smartphone / tablet app, en zo het Lingelandschap bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Prijsvraag

Maak de mooiste foto ‘met een verhaal’.

De inzending omvat:

 • Een digitale foto van het Lingelandschap.

 • Het verhaal achter de foto. Bijvoorbeeld: Waarom vind je dit een bijzondere locatie? Wat betekent deze plek voor jou? Wat vind je karakteristiek voor het Lingelandschap aan deze plek?

Voor wie

Jongeren t/m 17 jaar, hetzij schoolgaand, hetzij woonachtig in het Lingelandschap. Er zijn drie categorieën gedefinieerd: 11 jaar en jonger, 12 t/m 14 jaar en 15 t/m 17 jaar.

Het Lingelandschap is het gebied tussen de rivieren Lek/Neder-Rijn en Waal met als oostgrens het Amsterdam-Rijnkanaal en als westgrens het Merwedekanaal. De gemeenten Vianen en Gorinchem vallen geheel binnen het gebied.

Specificaties

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd.

 • De foto’s dienen te worden ingestuurd als JPEG-bestand. De afmeting van de foto moet minimaal 2000 pixels aan de langste zijde bevatten, de bestandsgrootte is maximaal 4 MB.

 • Zowel kleur als zwart-wit zijn toegestaan.

 • Het verhaal dient tegelijkertijd met de oplevering van de foto te worden ingediend. Het verhaal omvat maximaal 200 woorden.

 • De locatie waar de foto is genomen dient tegelijkertijd met de oplevering van de foto te worden ingediend. Dit dient te gebeuren door de precieze locatie aan te geven in coördinaten (bijvoorbeeld 51.889359, 5.275431). Deze coördinaten worden vaak automatisch opgeslagen bij foto’s gemaakt met een smartphone of tablet. Een alternatief is om de locatie op te zoeken in bijvoorbeeld Google maps en dan de coördinaten af te lezen (rechtermuisknop, "wat is hier”, de coördinaten kunnen worden afgelezen).

 • Bestanden moeten zijn voorzien van het door de inzender gewenste kleurprofiel. Indien geen kleurprofiel aanwezig is, krijgen de bestanden een sRGB-profiel toegewezen.

Inzendingen

 • Inzendingen moeten uiterlijk 20 mei 2014, 23.59 uur binnen zijn.
 • Ieder persoon kan maximaal twee keer deelnemen. Na twee inzendingen wordt een volgende inzending niet meer in behandeling genomen. Een inzender komt maximaal met één foto in aanmerking voor het eindklassement.

 • De inzender dient de maker van de foto te zijn.

 • Foto’s mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

 • Een ingezonden foto / verhaal mag niet eerder voor een wedstrijd zijn gebruikt.

 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

 • De datum van indiening is bepalend voor de bepaling van de leeftijd van de indiener

Jurering

De jury bestaat uit drie personen, geselecteerd op hun fotografische en / of literaire vaardigheden en hun betrokkenheid bij natuur jeugd en/of Lingelandschap:

 • Jan Terlouw is fysicus, schrijver en voormalig politicus. Enkele bekende kinderboeken van zijn hand zijn "Oorlogswinter" (1972), een bestseller die werd bekroond met de Gouden Griffel voor het beste jeugdboek, "Koning van Katoren" (1971) en "Briefgeheim" (1973). Jan Terlouw was onder andere minister van Economische Zaken en Commissaris van de Koningin in Gelderland. Terlouw is maatschappelijk nog altijd zeer actief, bijvoorbeeld als juryvoorzitter van de Gelderse persfoto prijs en voorzitter van de Gelderse prijs voor ruimtelijk kwaliteit.

 • Ruben Smit is een gepassioneerd ecoloog en fotograaf. Als filmregisseur van natuurfilms maakte hij zijn debuut met het grote bioscoopsucces "De Nieuwe Wildernis” (2013) en de gelijknamige tv-serie bij de Vara. Ook is hij bekend als tv-persoonlijkheid bij Vara's Vroege Vogels, BuitenGewoon (tv.Gld) en als regelmatige gast bij "De Wereld Draait Door” en "Pauw & Witteman”.

 • George Burggraaff is landschapsfotograaf uit Buurmalsen. George heeft de fotografie verzorgd voor vele tientallen boeken over landschappen in heel Nederland, maar in het bijzonder de Betuwe. Het meest bekend is hij vanwege zijn gigantische detailfoto's van bloesems en kersen.

Vanuit het totale aanbod van foto’s en bijbehorende verhalen zal per leeftijdscategorie door drie VBL bestuursleden een (ongeveer) 25-tal foto’s voorgeselecteerd worden, met name op basis van de kwaliteit van de foto (beeldende kracht).

Uit deze selectie zal vervolgens door de jury een tiental inzendingen per leeftijdscategorie worden genomineerd op basis van zeggingskracht, originaliteit en de kwaliteit van zowel de foto, de tekst en het samenspel tussen beide. De beste drie worden beloond met een prijs, de overige zeven van de selectie krijgt een eervolle vermelding. Per categorie is er ook een publieksprijs.

De makers van de genomineerde foto’s ontvangen hierover bericht en het verzoek de foto opnieuw digitaal in te zenden, indien een hogere kwaliteit beschikbaar is dan in eerste instantie is ingediend.

Na bekendmaking van de genomineerde foto’s voor de drie leeftijdscategorieën kan er gedurende een periode van minimaal twee weken gestemd worden voor de publieksprijs. Nadere details worden tzt bekend gemaakt via www.lingelandschap.nl.

Prijsuitreiking

Bij de prijsuitreiking wordt rekening gehouden met drie leeftijdscategorieën, te weten 11 jaar en jonger, 12 t/m 14 jaar en 15 t/m 17 jaar.

Prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens een evenement in de tweede helft van juni, waarschijnlijk vrijdag 27 juli.

Prijzen

Eerste prijs

Per leeftijdscategorie een Apple iPad Mini Retina (Model Eind 2013 16 Gb / Wifi / Zilver)

Tweede en derde prijs

Per leeftijdscategorie een geldbedrag ter waarde van € 50

Publieksprijs

Per leeftijdscategorie een geldbedrag ter waarde van € 100

 • De hoofdprijzen kunnen niet worden omgezet in contanten.

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 • De genomineerden krijgen een bericht kort na het selectieproces van de jury.

 • Mocht de VBL een winnaar niet persoonlijk kunnen bereiken voor 16 juni 2014, dan behoudt VBL het recht voor een andere winnaar te selecteren.

 • De jury heeft het recht om de prijzen niet uit te reiken, mochten de aangeboden foto’s aan de vereisten op het vlak van kwaliteit en inhoud niet voldoen.

Auteursrechten

 • De VBL kan het ingestuurde materiaal kosteloos gebruiken voor promotie, marketing, website en publicaties. Dit kan zowel in eigen producten van de VBL als in uitingen die met instemming van de VBL verschijnen zoals de media, tentoonstellingen etc. Het auteursrecht (geestelijk eigendom) blijft bij de inzender.

 • De deelnemer heeft recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto door de VBL, via welke media dan ook. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het opyrightteken (©) gebruikt.

 • Derden moeten bij gebruik van ingediende foto’s anders dan bovenstaand bedoeld zelf toestemming verkrijgen van de maker van de foto indien zij deze willen gebruiken.

 • De deelnemer moet beschikken over de exclusieve rechten van de ingezonden foto(’s). Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke fotograaf, wordt de foto uitgesloten van deelname.

 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.

 • VBL is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in VBL in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen.

Overige voorwaarden

 

 • De ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

 • Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.

 • Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden niet in behandeling genomen.

 • De VBL is niet verantwoordelijk als een ingezonden foto, om eender welke reden dan ook, niet kan worden bekeken en daardoor niet kan meedingen naar een prijs.

 • Wie besluit zijn/haar foto(’s) in te zenden voor deelname aan deze fotowedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de VBL.

 

Klik hier voor het inschrijfformulier. 


Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018