Bedrijventerrein De Koornwaard Heukelum


De 'Koornwaard' in Heukelum was een van de vele steenfabrieken langs de Linge. Deze vormde mede het Lingelandschap door enerzijds klei af te graven waardoor kleiputten ontstonden en anderzijds bedrijfsgebouwen neer te zetten. De schoorsteen van de steenoven werd een karakteristiek beeld in het landschap. De rivier was de transportweg. In de tweede helft van de vorige eeuw werden deze fabrieken stilgelegd en kregen de terreinen geleidelijk aan een andere functie. De Koornwaard heeft in 1980 het vuur in de oven gedoofd. Sindsdien zijn diverse bedrijfs-activiteiten op het terrein gestart en verschillende plannen gemaakt om het terrein om te toveren tot een woningbouwlocatie - immers, het is prachtig gelegen aan de Linge, dicht bij het mooie stadje Heukelum. Woningbouw vindt de provincie onwenselijk.


Hoe dan verder? De huidige eigenaar van 'de Koornwaard', de familie Stephens, heeft in de loop der jaren een accommodatie gecreëerd voor opslag en onderhoud van boten, werkplaatsen voor kleine bedrij-ven, enkele kantoren en een groot aantal vierkante meters buitenopslag. De visie op de toekomst werd steeds duidelijker en er werd opdracht gegeven aan een stedenbouwkundig bureau, om deze plannen uit te werken. Het doel is een bestemmingsplan. In deze fase van planvorming heeft men oms bestuur gevraagd om kritisch te kijken naar de plannen. Een vijftal bestuurs-leden heeft de locatie bezocht en de toelichting van eigenaar en stedenbouwkundige ontwerper gehoord. En ons bestuur kon vanuit de VBL-visie input leveren voor het plan.

Onze visie omschrijft het zo:

Het bestuur van de VBL realiseert zich dat in het geval 'De Koornwaard' omzetting naar een natuur/agrarische bestemming economisch niet haalbaar is. Als 'second best' oplossing ondersteunt de VBL daarom het plan om het bedrijfsterrein in omvang te bevriezen, naar bedrijfsaard te verbeteren en beter landschappelijk in te passen.Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018