Koepelvisie Buren


Om het oude stadje Buren steviger op de recreatieve en toeristische kaart te zetten heeft de gemeente Buren een spraakmakend document laten opstellen om de dialoog aan te gaan met enthousiaste inwoners en ondernemers. De Koepelvisie Buren is niet bedoeld als voorgekookt beleidsdocument, maar schetst drie mogelijke nieuwe perspectieven voor de toekomst gebaseerd op aanwezige kwaliteiten van het oude stadje.


Het eerste perspectief is een oranje loper, als oranje getinte ‘promenade’ die loopt vanaf de rotonde op de N834, door de stad naar het kasteelterrein. Dit idee bouwt voort op de manier waarop het stadje zich nu al profileert als Buren Oranjestad. Voor de VBL is het evident dat een herinrichting als loper in samenhang met het historisch stadsbeeld vormgegeven moet worden.

Het tweede perspectief is de blauwe drager. Met het recent uitgevoerde baggerwerk is de Korne weer goed bevaarbaar geworden. Arrangementen met fluisterbootjes en de ontwikkeling van een nieuwe daghaven kunnen de aanhaking van het stadje op het recreatief gebruik van de Korne (en

Linge) verbeteren. De VBL zou het nog fraaier vinden wanneer Buren geen eindpunt maar onderdeel van een doorgaande vaarroute zou worden.

Het derde perspectief gebruikt de historische gelaagdheid van het kasteelterrein als drager voor nieuwe ontwikkelingen. Dit kan zich uitstrekken van het herstel van de laanstructuren tot de reconstructie van het romantische park naar ontwerp van Zocher of zelfs het accommoderen van evenementen en festivals.


Door de VBL is een reactie ingebracht waarin aandacht gevraagd wordt voor een verdere dialoog met gebruikers en ondernemers en de manier waarop nieuwe voorzieningen op een gepaste manier ingebed kunnen worden. Het fraaie vestingstadje verdient activiteiten maar voorkomen moet worden dat cosmetische of commerciële ingrepen het kwetsbare historische karakter gaan domineren. Inmiddels zijn voor verschillende aspecten (kasteelterrein, omliggend landschap, stedelijke loper) participatiegroepen in het leven geroepen. De VBL wil hierin een bijdrage leveren aan de versterking en afstemming van het recreatief wandelpadennetwerk.
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018