VERSTERKING DIEFDIJKLINIE EN NHWL

 

Een project van het Waterschap Rivierenland om de stabiliteit van 10,4 km van de in totaal 23 km ( nog niet de hoogte) van deze dijk van Everdingen naar Gorinchem te verbeteren.

 

Wat is de doelstelling?

De Vereniging Lingelandschap is lid van de commissie (CCD) en komt op voor landschap, natuur, cultuurhistorie aan deze prachtige dijk waar o.a. de Diefdijk en de Zuiderlingedijk een onderdeel van is.

De Vereniging Lingelandschap neemt op positief kritische wijze deel aan de CCD en zij bereikt hiermede dat de belangen van het landschap, de natuur en cultuurhistorie zeer nadrukkelijk worden beschermd en zelfs verstevigd. 

 

Wat is de stand van zaken?

Op Vrijdag 28 September werd de 2de CCD vergadering gehouden. Samenwerkend met de gemeenten (Leerdam, Gorinchem, Vianen), het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Rijksarcheologische dienst heeft de Vereniging Lingelandschap bereikt dat een duidelijke meerderheid van de CCD meer  aandacht vraagt en krijgt voor aanvullende initiatieven vanuit o.a. de gemeenten en de NHW.

 

Wat gaat er gebeuren?

Tevens zal op verzoek van de Vereniging Lingelandschap een nader onderzoek worden uitgevoerd over het verband van de 10,4 km die verbeterd dient te  worden en de huizen en opstallen waarvan diverse van monumentale kwaliteit zijn. De Vereniging Lingelandschap maakt zich sterk om alle te behouden waarbij het aan het Waterschap is om eigentijdse maatregelen te nemen die voorkomen dat deze worden aangetast laat staan te verdwijnen.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018